Regulamin

1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.maszynobud.sklep.pl, jest sklepem z siedzibą w Bonikowie przy ul. Dworcowej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:                 posiadającą nr NIP: 698-171-81-99 oraz nr REGON: 301147552.

 

2. Sklep internetowy maszynobud.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a Maszynobud. 

 

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych :


W czasie korzystania ze sklepów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. 


 

5. Korzystanie ze maszynobud.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub
b) Firefox w wersji 9.0 lub nowszej lub
c) innej kompatybilnej z powyższymi
d) minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 760 pikseli.

 

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

 

II. Procedura składania zamówień

 

1. Zamówienia składane są na stronie http://www.sklep.maszynobud.pl.

 

2. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez oprogramowanie sklepu na adres wskazany przez Klienta.

 

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje (w przypadku przedpłaty przelewem bankowym) po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej wysokości.

4. KOSZTY DOSTAWY ZOSTANĄ OKRESLONE PRZY POTWIERDZENIU ZAMOWIENIA.

5. W przypadku braku któregokolwiek towaru z zamówienia Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie przed wysłaniem zamówienia przez maszynobud.pl (zmiana statusu zamówienia na status Wysłane), a w przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty otrzyma jej zwrot w ciągu 7 dni roboczych.6. W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez maszynobud.pl terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

 

7. Sprzedaż z ograniczoną ilością produktów, a w szczególności sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże, realizowana jest według kolejności otrzymania przez maszynobud.pl zamówień.

 

8. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub części do czasu przyjęcia go do realizacji przez maszynobud.pl (status: w trakcie realizacji).

 

9. Maszynobud.pl może odmówić realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości jego potwierdzenia, niepoprawnych danych kontaktowych braku płatności lub trwałego braku towaru. W takim przypadku maszynobud.pl informuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

 

 

III. Płatności

 

1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, za wyjątkiem cen dla odbiorców hurtowych.

 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

4. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności, których lista wyświetlana jest przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

 

 

 

IV. Dostawa

 

1. Do przesyłki doliczany jest jej koszt. Koszt przesyłki podawany jest Klientowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu dostawy.

 

2. Maszynobud.pl zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości.  

 

3. Dostawa produktów realizowana jest na terenie Polski.

 

 

 

V. Termin otrzymania przesyłki

 

1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta, to suma czasu realizacji (przez maszynobud.pl) i czasu dostawy (przez Pocztę Polską lub firmę kurierską).

 

2. Czas realizacji zamówienia, to liczba dni roboczych pomiędzy przyjęciem zamówienia do realizacji przez maszynobud.pl (potwierdzenie zamówienia przez Klienta przy przesyłkach płatnych przy odbiorze nie jest obligatoryjne lub zaksięgowanie wpłaty przy przesyłkach przedpłatowych), a wysłaniem przesyłki.

 

3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. Czas dostawy to czas transportu paczki przez przewoźnika.

 

 

 

VI. Zwroty i wymiana oraz reklamacje

 

1. Maszynobud.pl gwarantuje możliwość zwrotu, wymiany i reklamacji zakupionych towarów w przeciągu 15 dni od momentu otrzymania przesyłki.

 

2. Produkty zwracane lub wymieniane powinny być nieużywane, w nieuszkodzonym opakowaniu.

 

3.  W przypadku zwrotu pieniędzy prosimy o podanie numeru konta bankowego. Koszt zwrotu przekazem pocztowym jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej. Pieniądze wysyłane są w przeciągu 7 dni roboczych. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj (plik pdf).

 

4. Reklamacje towarów należy zgłaszać do Maszynobud.pl na adres info@maszynobud.com.pl lub na adres korespondencyjny maszynobud.pl. Maszynobud.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

4. Zasady przestawione na wyżej wymienionej stronie nie naruszają praw określonych w przepisach prawa, w tym w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest polski Sąd powszechny właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku gdy Klientem nie jest konsument – Sąd powszechny we Wrocławiu.

 

 

 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2013.